HENDELSES- OG SIKKERHETSVARSLER

Kunden skal uten forsinkelse, og uansett innen tjuefire (24) timer, informere BAUSCH & LOMB om alle opplysninger kunden får kjennskap til angående (a) eventuelle klager på ytelsen, egenskapene eller sikkerheten til produkter og (b) eventuelle hendelser tilknyttet anvendelsen av produkter, som har ført til bivirkninger/reaksjoner, skade eller alvorlig svekkelse av helsen til en bruker eller en pasient. Alle klager og hendelser skal rapporteres til: CustomerService.Nordic@bausch.com

Spørsmål?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc