Perfluorokarbonvæsker DK-Line & OktaLine

DK-Line var den første 100 % fluorinerte, rensede perfluorodecalinen som ble tilgjengelig på markedet. Gjennom lanseringen av Okta-line har Bausch + Lomb to utmerkede intraoperative verktøy som kan korte ned operasjonstiden og forbedre resultatet ved behandling av retinale sykdommer.

Forsiktighetsregler:

  • Perfluorkarbonvæsker må fjernes på slutten av prosedyren.
  • Perfluorokarbonvæsker leveres med en plastsprøyte på 5 ml eller 10 ml og en kanyle i størrelse 20G. Proppen må fjernes før PFCL trekkes opp. Samme kanyle skal ikke brukes intraokulært hvis den har vært i kontakt med proppen

Spesifikasjoner

ProductDK-lineOkta-line
FormelC10F18 PerfluorodecalinC8F18 Perfluoro-n-oktan
Brytningsindeks (ved 20 °C)1,311,27
Relativ densitet1,931,77
Koketemperatur141° 104°
Produktordrekoder (antall)VRL100 (5 ml) VRL110 (7 ml) VRL200 (5 ml)

DK-Line og Okta-Line er et medisinteknisk produkt

Spørsmål?

Online Beratung - form

Online Beratung - page