Bausch & Lomb opprettholder dette nettstedet for informasjons-, opplærings- og kommunikasjonsformål. Dette nettstedet er bare beregnet for bruk av innbyggere i Norge. Ikke noe på dette nettstedet skal oppfattes som markedsføring eller som en oppfordring til å kjøpe eller bruke et produkt på en viss måte som ikke er tillatt i henhold til lovene og forordningene i landet brukeren befinner seg i.

Følgende gjelder for din tilgang til og bruk av dette nettstedet:

 1. Dette nettstedet er utformet for å gi generell informasjon om øyehelse og produkter fra Bausch & Lomb. Det gir ingen medisinske råd. Forbrukere og pasienter bør alltid rådføre seg med optiker for råd om behandling av en spesifikk tilstand eller et annet særskilt behov.
 2. Målet for Bausch & Lomb er å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt og aktuell, men Bausch & Lomb gir ingen løfter, garantier eller forsikringer (uttrykkelig eller underforstått) om at den informasjonen som gis er korrekt, aktuell eller fullstendig. Bausch & Lomb er ikke ansvarlig for skade som kan oppstå på grunn av bruk av eller tillit til informasjon som gis på dette nettstedet, eller for at du ikke får tilgang til nettstedet. Bausch & Lomb har ikke ansvar for, og skal ikke holdes ansvarlig for skade på deg, datamaskinen din eller annen personlig eiendom, herunder, men ikke begrenset til, skader forårsaket av virus som har infisert datautstyret ditt eller annen eiendom på grunn av din tilgang til vårt nettsted, eller etter nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd eller andre artikler fra nettstedet.
 3. Noen av lenkene på dette nettstedet kan føre til nettsteder som Bausch & Lomb ikke har kontroll over. Du forlater Bausch & Lombs nettsted når du besøker et av disse nettstedene, og Bausch & Lomb har ikke ansvar for materialet eller nettsteder som Bausch & Lomb ikke har kontroll over. Eksterne sider støttes ikke av Bausch & Lomb, og Bausch & Lomb gir ingen løfter eller garantier angående innholdet på et slikt eksternt nettsted.
 4. Disse brukervilkårene og din bruk av nettstedet skal reguleres av og tolkes i henhold til lovene i delstaten New York. Hvis en bestemmelse i disse brukervilkårene kan anses som ulovlig eller av en eller annen grunn ikke kan iverksettes, skal bestemmelsen regnes for å være ugyldig, men skal ikke påvirke gyldigheten til øvrige bestemmelser.
 5. Dette nettstedet tilbys som en service for de besøkende. Bausch & Lomb forbeholder seg retten til å fjerne, endre eller supplere innholdet på dette nettstedet når som helst, uansett årsak og uten at dette varsles.
 6. Se vår konfidensialitetspolicy for å få informasjon om hvordan vi samler inn og bruker informasjon som innhentes eller tas imot via dette nettstedet.
 7. IMMATERIELLE RETTIGHETER: Alle merkenavn, tegn, slagord, logotyper, servicenavn og varemerker, uansett om de forekommer i kursiv skrift, fet skrift og/eller med stor skrift, med eller uten varemerkesymbol, tilhører eller lisensieres til Bausch & Lomb Incorporated eller dets datterselskaper og er beskyttet mot gjengivelse, etterligning, utvanning eller forvirrende eller misvisende bruk, i henhold til nasjonale og internasjonale lover om varemerker og opphavsrett. All ikke-tillatt bruk av innholdet eller varemerker eller annet materiale kan stride mot lover om opphavsrett, varemerkelover, konkurranselover, lover om falsk markedsføring, konfidensialitetslover og andre amerikanske lover og/eller internasjonale lover og kan krenke rettighetene til Bausch & Lomb Incorporated. Slik ikke-tillatt bruk omfatter hele innholdet på nettstedet, som beskyttes av opphavsrett og som et kollektivt verk.
 • Gjengivelse av bilder og annet materiale beskyttet av opphavsrett. Som med alle bilder gis det ingen ubegrensede rettigheter til bruk ved besittelse av en kopi av et digitalisert bilde. Opphavsretten til et bilde eies generelt av fotografen, og bare innehaveren av opphavsretten eller eierens juridiske ombud kan bevilge tillatelse til å kopiere, distribuere eller vise bildet offentlig.
 • Det er ulovlig å reprodusere fotografier tatt av en profesjonell fotograf, eller annet materiale beskyttet av opphavsrett, uten tillatelse fra innehaveren av opphavsretten.
 • Bruk av informasjon på dette nettstedet. Opphavsretten til bilder og annet materiale på dette nettstedet eies av Bausch & Lomb eller den enkelte fotografen som har godkjent bruken av slikt materiale på dette nettstedet.
 • Bruk av andre bilder og informasjon. Det er tillatt å laste ned, trykke om og reprodusere andre bilder og annen informasjon for ikke-kommersielle og private formål. Det er ikke tillatt å manipulere eller endre andre bilder og annen informasjon uten tillatelse fra Bausch & Lomb eller fotografen.

 

Dette nettstedet kan inneholde immaterielle rettigheter som tilhører tredjepart, herunder men ikke begrenset til, markedsførings- og forretningspartnere, lisensgivere, lisensinnehavere, sponsorer og annonsører. Tredjeparts produktnavn/varemerker er varemerker som tilhørere de respektive eierne.

Spørsmål?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc