Samfunnsansvar

Bausch + Lomb og Bausch Health Companies Inc. skal være et ansvarlig selskap og donerer millioner av kroner og tusenvis av timer frivillig arbeid til flere hundre organisasjoner rundt om i verden. Nedenfor er noen eksempler:

Pedriatic Cataract Initiative

Hvert år fødes hundretusenvis av barn rundt om i verden med katarakt i det ene eller begge øynene. Denne tilstanden kalles pediatric cataract og kan føre til alvorlig synsbortfall – eller i verste fall blindhet. Pediatric cataract kan både behandles og forebygges. Det er der vi kommer inn. Bausch + Lomb Early Vision Institute og Lions Clubs International Foundation har sammen startet Pediatric Cataract Initiative for å hjelpe barn som risikerer å bli rammet eller allerede har fått katarakt.

Sosial investering

Som et ledd i Bausch + Lombs forretningsfilantropi investerer vi i forskning og engasjerer oss gjennom forskjellige donasjoner både globalt og med samarbeidspartnere i Norden.

Bærekraftig miljø

Bausch + Lomb har startet en langsiktig prosess som har som formål å beskytte samfunnet og ta vare på naturen for denne og kommende generasjoner. For å klare dette jobber vi hver eneste dag for å bli et miljømessig bærekraftig foretak – vi kutter ned på forbruket av brensel, energi, vann og naturressurser samtidig som vi reduserer avfallsproduksjonen vår. I arbeidet med å utvikle Bausch + Lomb er et av målene på fremgang de kontinuerlige fremskrittene vi gjør innenfor bærekraftig utvikling. 

Spørsmål?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc