Forretningsintegritet

Tillit, gjensidig respekt og etisk atferd er avgjørende i Bausch + Lombs relasjoner med profesjonelle partnere innenfor øyehelse, kunder og medarbeidere. Vi er gjennomgående opptatt av å drive virksomheten vår i samsvar med den høyeste etiske standard. Vi sørger for at atferden vår harmonerer med både formuleringene og ånden i selskapets retningslinjer, lover og forordninger, og vi opptrer med god forretningsskikk.

Bausch + Lombs medarbeidere, styre og leverandører forventes å opptre i henhold til det globale styringsdokumentet «Corporate Governence Document». Dokumentet er utarbeidet for å klargjøre de prinsippene vi baserer virksomheten vår på: å følge lover, unngå interessekonflikter, oppfylle forretningsmålene våre på en korrekt måte, behandle alle medarbeidere med respekt samt opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Dokumentet er et eksempel på verktøyene vi bruker for å oppfylle forventningene til de millioner av kunder som bruker produktene våre hver dag.

Klikk her for å komme til Corporate Governance-dokumentene våre: Corporate Governance

Bausch + Lomb Nordic er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001:2008

 

Bausch + Lomb Nordic AB er medlem i den svenske Läkemedelsföreningen.

Klikk her:  LIF

Spørsmål?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc