Torra ögon

Den vanligaste orsaken till torra ögon är att man har för lite tårvätska eller en störning i vätskans sammansättning. Flera andra faktorer kan också ge upphov till eller bidra till det här problemet. Vissa är åldersrelaterade och vissa är relaterade till miljön. Oavsett vad så är det ett vanligt tillstånd som kan behandlas.

Diagnosticera torra ögon

När man blinkar fördelar ögonlocken tårvätska över ögats yta. Då bildas en tunn film som kallas tårfilm. Den har till uppgift att skydda ögat mot uttorkning och att fungera som smörjmedel när man blinkar.

Tårfilmens kvalitet kan vara orsaken till torra ögon. I en normal tårfilm finns det tre komponenter – vatten, slem och olja. Dessa tre samverkar för att ge rätt mängd fukt, fördela fukten jämnt över hornhinnan och förhindra avdunstning som kan leda till att ögonen blir torra. Om sammansättningen av de tre komponenterna är rubbad får ögat eventuellt inte den näring och det fuktande skydd som det behöver.

Minskad tårproduktion kan vara kopplad till vissa läkemedel, till exempel antihistaminer, p-piller, vätskedrivande läkemedel, hjärtkärl-läkemedel, antidepressiva och antipsykotiska läkemedel, smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel. Det kan också ha en koppling till vissa sjukdomar som diabetes, reumatiska sjukdomar eller sköldkörtelproblem.

Symptom på torra ögon

Oavsett orsaken till torra ögon är tecknen och symptomen likartade. En ögonläkare eller optiker kan ställa diagnosen torra ögon med hjälp av en undersökning. Man kan bland annat undersöka tårflödet och tårkvaliteten, samt undersöka hornhinnan och ögonlocken för att hitta tecken på torra ögon.

Behandling av torra ögon

Behandling av torra ögon

Torra ögon behandlas på flera olika sätt för att hjälpa till att lindra symptomen eller åtgärda den bakomliggande orsaken.

  • Minimera uttorkningen: undvik torra inomhusmiljöer, drag och stark vind. Bär glasögon eller solglasögon utomhus för att minska vindens uttorkande effekt.
  • Torra ögon blir värre av lång tid framför en bildskärm och rökiga eller dammiga miljöer.
  • Smörjande och fuktande ögondroppar kan göra att det känns mer behagligt i ögat.
  • I svåra fall kan ögonläkaren sätta en liten plugg där tårarna dräneras, så att mer vätska blir kvar i ögat.

Ocuvite Complete

Kosttillskott

Spørsmål?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc