Glaukom

Orsaken till glaukom, eller grönstarr som det kallas, är ofullständigt känd. Man vet dock att ett ökat tryck i ögat bidrar till sjukdomen, som sedan skadar synnerven. som sedan skadar synnerven. Synnerven är ansvarig för överföring av information från ögat till hjärnan och skador kan leda till allvarlig synnedsättning och i värsta fall blindhet. 

Symptom på glaukom

Glaukom utvecklas ofta smygande och symptomfritt, vilket gör det svårt för patienterna att upptäcka tills man fått signifikanta och oåterkalleliga skador. Sjukdomen är ärftlig och av detta skäl är det ytterst viktigt att göra regelbundna kontroller om man har någon i sin nära familj med sjukdomen. Skadorna på synnerven leder till att synfältet minskar, man kan till slut få som kikarsyn, dvs man ser endast det som är precis i mitten av synfältet.

Vid akut trångvinkelglaukom (som är mycket ovanligt), kommer symptomen plötsligt och är allvarliga:

  • Suddig syn
  • Svår smärta i ögonen/ögat
  • Huvudvärk
  • Regnbågsglorior
  • Illamående och kräkningar

 

Behandlingar för glaukom

Receptbelagda ögondroppar kan minska trycket i ögat genom att bromsa produktionen av vätska eller genom att förbättra dräneringen. Detta kanske inte är rätt för varje patient på grund av olika biverkningar av dropparna. 
Glaukomkirurgi förbättrar flödet av vätska från ögat för att lindra trycket på synnerven. Det finns olika sätt att utföra glaukomkirurgi bland annat genom laserbehandling.

Behandling av glaukom kan bromsa sjukdomsförloppet men inte reparera befintliga skador. Din läkare kommer att ge det behandlingsalternativ som är rätt för ditt tillstånd.

Typer av glaukom

Typer av glaukom

Det finns fyra olika typer av glaukom, som härrör från olika orsaker:

  1. Kroniskt öppenvinkelglaukom: den vanligaste formen av sjukdomen, kommer till följd av ett ökat tryck i ögat som skadar synnerven och kan orsaka svår synförlust med smygande symptom.
  2. Akut trångvinkelglaukom: kommer plötsligt och smärtsamt. Det är mycket ovanligt men allvarligt och kan snabbt orsaka bestående synnedsättning.
  3. Sekundär Glaukom: kommer som ett resultat efter annan ögonkirurgi, skador och vissa mediciner.
  4. Normaltrycksglaukom: en form av glaukom där trycket i ögat är oförklarligt normalt men synnerven ändå skadas på ett glaukomtypiskt sätt. Detta är ovanligt, glaukom kännetecknas vanligtvis av förhöjt tryck i ögat.

Spørsmål?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc