Toppig hornhinna (keratokonus)

Keratokonus är ett tillstånd som beror på en oregelbundet formad hornhinna, något som förhindrar ljus från att fokuseras korrekt på näthinnan. Vid keratokonus blir den normalt runda hornhinnan tunn och mer toppig, vilket ger suddig syn och känslighet för starkt ljus.

Symptom på keratokonus

I de tidiga skedena ger keratokonus upphov till något suddig syn och ökad känslighet för starkt ljus. I takt med att tillståndet förvärras kan synen bli allt mer förvrängd. En optiker kan diagnosticera keratokonus med hjälp av olika undersökningar och instrument.

Symptom på keratokonus kan vara:

  • Förvrängd syn på alla avstånd
  • “Spökbilder” – förekomst av flera bilder när man tittar på ett enda föremål
  • Dåligt mörkerseende
  • Ljuskänslighet
  • Ansträngda ögon
  • Märkbart sämre syn på ett öga
  • Dubbelseende på ett öga

Behandling av keratokonus

I de tidiga skedena är keratokonus i praktiken en mild astigmatism (brytningsfel). Tillståndet kan då behandlas på liknande sätt som astigmatism:

  • Kontaktlinser eller glasögon är en effektiv behandling för de flesta fall av keratokonus. Med den här metoden justeras fokus för att korrigera synförvrängningar.

 

Andra behandlingsalternativ:

  • Gaspermeabla linser: korrigerar den toppiga hornhinnan genom att täcka eller maskera med kontaktlinsens yta.
  • Ögonkirurgi: för den lilla andel patienter där kontaktlinser inte kan korrigera synen tillräckligt eller där sjukdomen fortskrider raskt finns det kirurgiska alternativ för att reparera hornhinnans oregelbundna form.

Spørsmål?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc